Spuštěn sesterský projekt Herní archiv


RetroHerna | 3. března 2022


RetroHerna funguje již šestrým rokem a s ohledem na situaci se nadále účastníme akcí abychom dostali videohry k lidem. Nicméně začátek koronavirové krize v roce 2020 a následný útlum společenského ruchu naskytl našemu spolku příležitost přehodnotit priority a nabrat nový směr, a to takový více archivářského a akademického rázu. V roce 2021 jsme ohlásili druhý projekt zastřešovaný spolkem Herní historie, a to Československý herní archiv. Cílem projektu je zachovávat herní historii v rámci České a Slovenské republiky. Hlavní činností je katalogizace a archivace všech artefaktů spojených s herní historií, jako například časopisy, dobová zařízení nebo média obsahující videoherní obsah. Více informací o projektu a dalších aktivitách je dostupných na webu herniarchiv.cz.