Výzkum a archivace


Archivací herní dokumentace z amerického a japonského trhu se již řada organizací v zahraničí do větší či menší míry zabývá. Proto se specializujeme především na videohry a přístroje, které byly dostupné na území Česka a Slovenska do konce 90. let. Shromažďujeme i zahraniční materiály významné svým českým překladem (resp. lokalizací).

Kompletujeme archiv českých videoherních a počítačových magazínů se zaměřením do konce 20. století. Zakládáme videoherní brožury, obaly, poznámky a počítačové učebnice s myšlenkou umožnit jejich zpřístupnění podobným způsobem, jakým jsou dnes dostupné staré tiskoviny v knihovnách.

Tato sekce je zatím ve výstavbě, co nevidět ji doplníme o informace z našeho archivu a spolupráce.